Văn Hóa & Giải Tri

  • Không có chuyên mục

Giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả chưa từng học ở Trường đại học Khoa học tự nhiên

Trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) xác nhận ông Nguyễn Trường Hải – người từng là giảng viên, thậm chí giữ chức trưởng, phó khoa ở các trường đại học, cao đẳng – sử dụng bằng tiến sĩ giả, chưa từng học bất kỳ bậc học nào …

Chi Tiết »