Thời cuộc

Lộ trình mở cửa ngành du lịch của TP.HCM

TP.HCM chính thức mở cửa ngành du lịch theo nguyên tắc ‘an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn,’ với 3 giai đoạn nội vùng, liên tỉnh và quốc tế. TP.HCM chính thức mở cửa ngành du lịch theo nguyên tắc “an …

Chi Tiết »