Thời cuộc

Đề xuất lấn 1.500 ha biển ở Vân Phong

Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, đơn vị tư vấn đề xuất lấn 1.500 ha biển tại huyện Vạn Ninh để phát triển kinh tế. Nội dung này được đưa ra trong buổi làm việc mới đây của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa …

Chi Tiết »