Pháp Luật

  • Không có chuyên mục

Đăng ký trực tuyến để được hỗ trợ đi lại giữa TPHCM với các tỉnh

Chỉ cần đăng ký tại cổng thông tin ‘https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen’ trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ, người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển trong trường hợp thực sự cần thiết sẽ được xem xét, giải quyết. Ngày 7/10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM …

Chi Tiết »