Không có smartphone nổi danh như iPhone, không có phần mềm quan trọng như của Microsoft, tại sao Google lại được người dùng yêu mến như vậy?

Tất cả là nhờ việc cụm từ “Google đi” đã trở thành câu cửa miệng của mọi người khi muốn tìm kiếm một thông tin gì đó trên internet. Vào đầu tháng 10 vừa qua, trang tin The Verge vừa công bố “khảo sát mức độ tin cậy” hàng năm …

Chi Tiết »