Trong văn bản góp ý Dự thảo “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP HCM” do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM xây dựng và đang lấy ý kiến, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) thống nhất trình tự bước 1, bước 2 của “Dự thảo Quy định” như sau: “(1) Chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; (2) Thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500”

Riêng thủ tục “Giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai”, HoREA đề nghị được thực hiện tại bước 3, vì sau khi đã được “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thì Sở Tài nguyên Môi trường đã có đủ căn cứ để thực hiện thủ tục “giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”.

Thủ tục cấp phép dự án bất động sản có thể rút ngắn còn vài ngày - Ảnh 1.

Một dự án đang xây dựng tại TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Bởi, Hiệp hội nhận thấy kể từ bước 3 có thể thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục hành chính trên cơ sở “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế cơ sở” vào thủ tục “thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi”; “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở” vào thủ tục “cấp phép xây dựng” theo quy định của Luật Xây dựng, đồng thời thực hiện song song “thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính” thành một chuỗi thủ tục hành chính đồng bộ, liên thông.

Đồng thời, HoREA cũng đề nghị thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục trên cơ sở “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế cơ sở” vào thủ tục “thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi” và “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở” vào thủ tục “cấp phép xây dựng”.